شرکت فین وود همانند سالهای گذشته با اقتدار فراوان در نوزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز شرکت کرده و میزبان همکاران و بازدید کنندگان محترم بوده است.