مجموعه فین وود همچون سالهاي پیش ، با حضوري قدرتمند در نمايشگاه ميدكس و با افتخار ميزبان شما بازديد كنندگان محترم مي باشد .
زمان : 21 لغایت 24 دیماه 96
مکان : محل دائمی نمایشگاه های تهران - سالن 38