با حضور سبز و ارزشمند تمامی شما دوستان ، مشتریان و نمایندگان ارجمند فین وود ، نمایشگاه میدکس سال 96 را نیز با قدرت و موفقیت پشت سر گذاشته و بر خود میبالیم که میزبان تک تک شما همراهانِ جان بودیم ...