گونه های چوب

گونه های چوب مورد استفاده برای تولید ترمووود در فنلاند عبارتند از :
pine (کاج سیلوستریس) ، spruce (درخت نراد پیکه آ) ، birch (توس نقره ای) ، aspen (صنوبر اوراسیایی)
علاوه بر این ، فرآیند ترمو بر روی چوب های 
Radiata pine (کاج بدون گره) ، ash (زبان گنجشک) ، larch (کاج سیاه سیبری) ، alder (توسکای سیاه) ، beech (راش سیلواتیا) و اوکالیپتوس نیز انجام گردیده است .

مواد اولیه تولید ترمووود 

کیفیت مواد اولیه ترمووود تاثیر قابل توجهی بر روی کیفیت محصول نهایی حاصل از فرآیند ترمو دارد . در واقع تمام گونه های چوب ترمووود میتوانند ترمو شوند . با این حال، پارامترهای مورد استفاده در فرآیند ترمو ، باید بر اساس گونه های مختلف چوب ها بصورت جداگانه بهینه سازی شوند .